– Vi må tørre å legge mye av ansvaret på førerne

foto