Her er det stinn brakke i dag: – Kjenner på en stolthet