«Rønna» er revet – dette drømmer de nye eierne om

foto