E18: Har fjer­net over 4.000 tonn, men fort­satt gjen­står mye arbeid

foto