Har sendt ut flere farevarsler for de neste dagene