Intern, politisk oppvask. Tok et oppgjør med ukultur