- Stedvis redusert sikt, kolonnekjøring kan innføres på kort varsel