Den 48 år gamle kvinnen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for å ha bortført sine tre barn til Island.

Kvinnen leide et privatfly for å ta barna sine til Island i mars 2022, bort fra faren i Telemark.

Til tross for at det var rettslig avgjort at barna skulle returneres til Norge, har kvinnen nektet å medvirke.

Kvinnen ble arrestert på Island i november etter anmodning fra norske påtalemyndigheter, og ble satt i varetekt i Norge.

Hun erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld da hun hevder hun handlet til barnas beste.

Mens kvinnen sto tiltalt for bortføringen av barna og satt i varetekt i Norge, var barna holdt skjult på Island.

I desember ble de imidlertid funnet og gjenforent med faren.

Kvinnen er av Telemark tingrett dømt for grov omsorgsunndragelse. Barnas far hadde omsorgsretten for de tre barna, mens moren hadde samværsrett med beskyttet tilsyn.

Påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Lise Dalhaug, la ned påstand om straff på 1 år og 5 måneder, men tingrettsdommer Truls Erik Waale og meddommerne Tone Kvellestad Bråthen og Anders Førstøyl Futturp har konkludert med at 1 år og 8 måneder er riktig straff.

Kvinnen, som forsvares av advokat Sol Elden, er også dømt til å betale 75.000 kroner i erstatning til faren, samt at hun må betale 35.00 kroner til ham for fremtidig tap.

I tillegg må hun betale 10.000 kroner i saksomkostninger.

Det er ikke kjent om saken vil bli anket til lagmannsretten.