64 meldinger om trusler og vold: – Elev utagerer, kaster stoler, velter bord og slår ansatt