Legger ned: – Det er med en tåre i øyekroken vi meddeler dette

foto