Her blir det omkjø­ring i nesten tre år: – Kan føre til forsin­kelser

foto