Vil gjøre deponi overflødig – skal bygge testanlegg