Naretoppen har i mange år vært et populært turmål, både som Ti-Topper og generelt.

Stien opp har imidlertid gitt noen utfordringer et par steder. Først og fremst har Skien Turlag (DNT) fått mange tilbakemeldinger fra folk som synes det har vært skummelt å gå på fjellskrenten oppe ved Naretjern. Et lite feiltråkk eller ved glatt berg, har folk vært redde for å falle tre meter rett ned i tjernet.

Traséen ved Blekktjern er heller ikke den beste. Her har man måttet gå langs myrkanten rundt vannet med både stein og røtter som hindringer. Fra tjernet har stien gått videre i et vått myrdrag hvor det ligger mange gangbaner, men hvor det fortsatt kan være bløte partier.

I samråd med Statsforvalteren og Statens Naturoppsyn (SNO) har Skien Turlag fått tillatelse til å legge om stien på disse to punktene.

Ved Blekktjern har turlaget bygget ny bro i ubehandlet malmfuru (miljøvennlig materiale). Broen er lagt over den gamle nåldammen som står 40 meter nedenfor utløpet av tjernet. Valg av kryssningspunkt gjør at et gammelt kulturminne i langt større grad blir synliggjort.

Fra broen er ny sti lagt i stort sett tørt terreng frem til den møter «gamlestien» på toppen av den våte slukta. Kun ett lite vått parti må krysses, og her har vi lagt en klopp. Flere turgåere har allerede rukket å ta i bruk den nye traséen, og vi har fått bare positive tilbakemeldinger.

Oppe ved Naretjern har stien blitt lagt ut til venstre rett før den faller ned mot vannet. I bunnen av stien er det bygget en klopp som gjør kryssingen av et fuktig område enkelt. Videre følger stien noen gamle tråkk, og gir en slakere oppstigning til kollen hvor den omtalte skrenten befinner seg. Den nye trasséen går imidlertid på andre siden av kollen, og problemet er løst.

I forbindelse med omleggingen er det hengt opp en del merkebånd med DNT logo. Det er fint om disse får henge til de nye traséene er innarbeidet, så vil Skien Turlag ta disse ned.

Vi vil også minne om at stien går i et naturreservat, og da gjelder strengere adferdsregler. Vi skal ikke være noen vaktbikkje, men vil få minne om et par av dem. Det er ikke lov å sykle i reservatet utenom på veier eller godkjente sykkelstier. Det er heller ikke lov til å hugge eller sage trær for å skaffe ved til bålet. Man kan fyre med det man greier å bryte med hendene eller har tatt med hjemmefra, men husk det generelle bålforbudet fra 15.04 til 15.09.

Til slutt vil vi i Skien Turlag få ønske alle turfolk en riktig god sommer, og håper alle blir fornøyd med den nye stien. Vi vil også anbefale at man tar hele Narerunden når man først har gått til toppen. Strekningen fra Nare og østover mot Fjellstul og videre ned til Fugleleiken er vel så fin som å gå korteste vei til og fra Nare.  God tur.

(Denne teksten er sendt inn av Skien Turlag).