Opplever at mange utnytter det populære tilbudet i Skien