I Vestfold og Telemark er utenforskapet høyere enn snittet på landsbasis. At større befolkningsgrupper ikke kommer inn i arbeid og sosiale fellesskap er et stort samfunnsproblem.

Nå har fire sparebankstiftelser gått sammen og gitt et stort millionbeløp til USN til forskning innen feltet.

– Denne samarbeidsavtalen er kommet frem etter dialog mellom ledelsen i sparebankstiftelsene og USN for å utvikle et samarbeid som skal styrke viktige fagområder i møte med regionale utfordringer knyttet til økonomisk verdiskapning og sosialt utenforskap, forteller Jan Terje Olsen, leder for Sparebankstiftelsen Telemark og Guri Ramtoft, leder for Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, i en pressemelding.

I tillegg til disse to sparebankstiftelsene består samarbeidet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, og Sparebank 1 Stiftelsen BV.

– Vi gleder oss stort over gaven vi har fått fra de fire sparebankstiftelsene. Forskning og utviklingsarbeid ved USN skal bidra til å belyse og løse store samfunnsutfordringer, og vi kan nå øke innsatsen på et viktig område, sier rektor Petter Aasen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

To viktige fagområder

I tillegg til «Sosial bærekraft og redusert utenforskap» får prosjekter innen «Entreprenørskap og økt regional innovasjon» støtte fra Sparebankstiftelsene.

– Dette er to viktige områder for hele regionen vår. Her handler det om å få større kunnskap og skape vekst og utvikling. Gjennom vårt eierskap i SpareBank1Sørøst-Norge representerer vi i stiftelsene et stort omland i Buskerud, Vestfold og Telemark, akkurat som USN, derfor harmonerer dette samarbeidet så bra, sier Olsen og Ramtoft.

Går sammen for hele regionen

Stiftelsene ønsker å bidra til styrking av USN som viktig kompetanse- og kunnskapsorganisasjon i regionen vår.

De bidrar i dette samarbeidet med finansiering av faglig aktivitet som er av stor betydning for regional samfunnsutvikling. Dette omfatter både utdanning, forskning, formidling og innovasjon.

– Vi ser frem til å følge forskningsarbeidet gjennom fire år – og er glade for at vi endelig har signet avtalen, sier Guri Ramtoft og Jan Terje Olsen.

Heier på gode krefter

De fire sparebankstiftelsene er alle store eiere i SpareBank 1 Sørøst-Norge, og for den lokale banken er dette både stort og spennende.

Dette skaper stolthet blant våre ansatte, kunder og interessenter, samt at det bekrefter stiftelsenes viktige rolle i lokalsamfunnet. Og ikke minst er det gledelig at når stiftelsene står sammen, får det stor betydning for hele regionen Sørøst-Norge. Jeg gleder meg til å se resultater av dette forskningsarbeidet, sier Per Halvorsen, CEO i SpareBank 1 Sørøst-Norge.