Beboere reagerte på støy – her flyttes deler av virksom­heten ut

foto