Gikk på parke­rings-smell. Selv ante bilis­ten ingen­ting: – Var veldig lettet!