Planen til regjeringen er å lyse ut første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023.

– Nå presenterer vi rammene for tildeling i Utsira nord og de første områdene i Sørlige Nordsjø II. Samarbeid er en nøkkel for å lykkes, og jeg håper vi får mange innspill i høringen som nå sendes ut. Dette vil sette standarden for havvind i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen har ambisjoner om å tildele arealer tilsvarende 30.000 MW innen 2040. Det er like mye som den samlede kraftproduksjonen i Norge i dag.

Aasland tror de første vindmøllene kan starte kraftproduksjon året før, men håper det kan skje enda tidligere.

– Regjeringen ønsker tett dialog med havvindnæringen og andre brukere av havet når utlysningsdokumentene skal utarbeides, og ber nå om innspill til blant annet prekvalifisering, auksjonsmodell og støtteordning, heter det i pressemeldingen.

Bransjeorganisasjonen Offshore Norge mener nyheten markerer en merkedag i satsingen på en havvindnæring. De er opptatt av at regjeringen holder seg til tidsplanen sin.

– Flere land ser de samme mulighetene for å utvikle en havvindnæring og leverandørindustri, og det er derfor avgjørende at regjeringen opprettholder tempoet, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim.