Avvikler hotelldriften: – Det har vært mange tårer

foto