Det viser at 95 prosent av søkerne har fått tilbud om skoleplass på videregående skoler i Vestfold og Telemark, skriver Vestfold og Telemark fylkeskommune i en pressemelding.

Frist for å svare er 21. juli.

  • Ved søknadsfristen 1. mars var det totalt 15.243 søkere til videregående skole.

  • I hovedinntaket i juli har totalt 14.666 vært med å konkurrere om plass, og 14.035 søkere har fått tilbud om plass. Det vil si at 95 prosent har fått tilbud.

  • 255 søkere fra andre fylker har fått plass etter gjesteavtale

  • 12 .456 av 14.666 har fått innfridd sitt førsteønske, det vil si 85 prosent.

  • På vg1-nivå, har 79 prosent av søkerne fått innfridd sitt førsteønske.

  • Cirka 600 søkere med ungdomsrett står på venteliste etter juli-inntaket. De vil få et tilbud om skoleplass i august.

Inntaket fordeler seg slik på de videregående skolene:

Skolene i TelemarkInntak juli 2022Inntak juli 2023
Rjukan videregående skole178155
Vest-Telemark videregåande skule178163
Notodden videregående skole475455
Bø videregåande skule341350
Nome videregående skole445442
Skien videregående skole973936
Hjalmar Johansen videregående skole618562
Skogmo videregående skole866852
Porsgrunn videregående skole956973
Bamble videregående skole338346
Kragerø videregående skole324321
Sum56925555

Lærlinger og lærekandidater

Det er mange søkere til læreplass i bedrift som allerede er registrert med lære- eller opplæringskontrakt per 6. juli, og enda flere har kontakt med bedrifter og opplæringskontor om å få læreplass (bli formidlet til læreplass).

Formidlingen av søkere til ledige læreplasser pågår fra mars til november, og mye av aktiviteten skjer også etter juli. Både opplæringskontorene, lærebedrifter, skolene og fag- og yrkesopplæringsseksjonen jobber aktivt for at flere skal få læreplass.

Totalt har 1.229 av 1.956 søkere fra vårt eget fylke fått læreplass.

Det er 1.648 søkere med ungdomsrett, og av disse er 1.153 formildet i eget fylke. 76 søkere fra eget fylke er formidlet til andre fylker, 71 har ungdomsrett.

Totalt er 66,4 prosent av ungdomsrettsøkerne fra Vestfold og Telemark formidlet til læreplass. For søkere totalt er 62,8 prosent formidlet.

Flere bransjer trenger læreplasser

Det er 512 søkere fra eget fylke med rett (ungdomsrett, voksenrett eller fullføringsrett) og som har læreplass på 1. ønske, som fortsatt ønsker læreplass. For flere av disse jobbes det allerede med å inngå lærekontrakt.

– Bransjene melder om ledige læreplasser, så vi regner med at mange flere får læreplasser i løpet av sommeren og tidlig høst, sier Kristina Rabe, seksjonsleder for fag- og yrkesopplæring.

– Arbeidslivet som henter lærlinger fra utdanningsprogrammene restaurant- og matfag, salg, service og reiseliv og teknologi og industrifagene, er de som i særlig grad sier de trenger flere lærlinger, så vi tror på en økning i tallene på formidlet til læreplass, sier Rabe.