VG: Flere ber om avdragsfrihet for å ha råd til julegaver