Venstre sikrer mulig flertall for avbryte Stortingets ferie for å få på plass strømstøtte

foto