Har du hatt korona og skal opereres? Da må du kanskje vente

foto