Nav-direktøren: Burde forstått omfanget tidligere

foto