Storkontroll avslørte mye snusk i byggebransjen

foto