De har satt ut hundrevis av skilt og advart i media. Likevel hører ikke folk

foto