Stoppet av Arbeidstilsynet: – Arbeideren var i fare

foto