Kommunen får ikke tak i eieren. Samtidig stiger boten med tusenvis av kroner

foto