Professor mener studiestedets plagiatpolitikk slår feil ut