Eksplosjonsartet brann i båt: To personer måtte hoppe i vannet