Sykehuset Telemark har færrest smittevernansatte i regionen