Nav-skandalen: Offer har fått tilbakebetalt over én million kroner