Nå får alle foresatte i Skien informasjon om denne sykdommen