Rykket ut til mistenkelig røyk. Tre personer kjørt til legevakt