– Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i desember.

Det opplyste Norges Bank da de torsdag økte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng, til 2,50 prosent.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Norges Bank mener inflasjonen har økt mer enn ventet, og arbeidsmarkedet ser ut til å være litt strammere enn tidligere lagt til grunn.

– Det kunne tilsi å heve renten med mer enn 0,25 prosentenheter på dette møtet. På den annen side er det tegn til nedkjøling i deler av økonomien, og utsikter til lavere frakt- og energipriser enn lagt til grunn kan dempe prisveksten fremover, skriver Norges Bank i sin beslutning.

Renten er hevet mye på kort tid, og Norges Bank mener pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien.

– Det kan tilsi å gå mer gradvis fram i rentesettingen, skriver Norges Bank.

– Det er større usikkerhet om utsiktene enn normalt. Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, står det videre.

På de tre siste rentemøtene i juni, august og september ble renta hevet med 0,5 prosentpoeng, en såkalt dobbeltheving.

I mars ble renta hevet med 0,25 prosentpoeng, eller 25 basispunkter, mens i januar og mai valgte Norges Bank å ikke gjøre noe med renta