Eier skiftet lås på døra. Men det var ikke nok til å holde tidligere beboer unna