Fått frist til i juni om de vil kjøpe den historiske eiendommen

foto