Boligbygging fører til redningsaksjon for sjelden plante. Dette er planen!