Mens de andre forhandler om ordføreren på Ælvespeilet, nyter sjefen solnedgangen i Marbella