Fredrik (17) løp opp og ned trapper mens de andre satt i klasserommet