Brannen i det gamle næringsbygget: – Én av hypotesene er at det er påtent