Har fått på plass nye investorer. Selger seg delvis ut av flere eiendommer

foto