Utsatte fristen flere ganger. Nå truer de med tvangsbot på 100.000