Tar av egen lomme for å videreføre gratistilbudet for elevene

foto