Tre boliger med boplikt solgt for mer enn 10 millioner hittil i år. Dette er den dyreste

foto