Vil ha felles legevakt med alle - også Skien

foto