foto
Nybygg: Slik er en av Fredenborgs ideer for kaifronten i Kragerø. Foto: Fredensborg

Slik vil Tollefsen utvide Kragerø sentrum