Har kartlagt 5.600 bruer som mangler vedlikehold. Disse er i Telemark