Valgte å gå 90 mil lang familietur. På det kaldeste hadde de 37 blå

foto