Gutt funnet skadd i skisenter – hentet av luftambulanse